Sarežgītai krīzei nepieciešami vispusīgi risinājumi

Covid-19 situācijai nav precedentu. Tā ir kompleksi ietekmējusi gan uzņēmumu finansiālos scenārijus, gan patērētāju ieradumus un vajadzības, gan darbinieku darba organizāciju.

Šeit mūsu skatījums kā risināt šo situāciju holistiski.


5 views0 comments

Recent Posts

See All