Mark Zuckerberg par attālināto darbu

Es ticu, ka tādi uzņēmumi kā Facebook, nosaka un veido globālu toni gan nākotnes tehnoloģijās gan arī, kā šī raksta gadījumā - nodarbinātības modeļos. Tāpēc nolēmu pārtulkot un padalīties ar dažiem Marka Zuckerberga komentāriem par pieeju attālinātam darbam uzņēmumā Facebook (FB) – varbūt dažus no principiem var pārņemt arī Latvijas uzņēmumi.


No visa teiktā, es personīgi visvairāk piekrītu tam, ka:

1) Esošie pieejamie saziņas rīki nav efektīvi radošumam - prāta vētrām. Attālinātā saziņa, neveicina jaunu ideju ģenerēšanu.


2) Attālināto darbu labāk piedāvāt tikai pieredzējušiem sava amata pratējiem. Jauniem darbiniekiem labāk sākumā klātienē.


3) Piedāvāt attālināto darbu tiem, kam ir labs sniegums. Ja ir problēmas ar rezultātiem jau esošajā modelī, diez vai attālinātais darbs padarīs darbinieku veiksmīgāku.


4) Kā arī pilnīgi ticu, ka ja attālinātais darbs būtu plašāk pieejams, daudzi izvēlētos pārcelties ārpus lielajām pilsētām uz mierīgāku vidi, arī šeit Latvijā (75% no tiem aptaujātajiem FB darbiniekiem, kuri vēlētos strādāt attālināti arī turpmāk, visdrīzāk mainītu dzīves vietu).


FB ir veikuši rūpīgu pētījumu par savu 45 000 darbinieku vēlmēm saistībā ar attālināto darbu nākotnē pēc Covid situācijas normalizēšanās, kā arī jau sākuši domāt par jauniem principiem un pieejām tādās jomās kā – attālinātā personāla atlase; apmaksas sistēmas un papildus labumi, darbiniekiem, kas turpinās strādāt attālināti; atbilstības principi – kuri darbinieki un amati varēs strādāt attālināti un kuri amati visdrīzāk nekad nestrādās attālināti.


Pievienoju arī saiti uz oriģinālo M.Zuckerberga video. 21.maijā Mark Zuckerberg veica iknedēļas video uzrunu Facebook darbiniekiem (internal weekly company townhall). Šīs uzrunas galvenā tēma bija attālinātais darbs (remote work). Ņemot vērā tēmas aktualitāti, tad šī uzruna tika publiskota arī klausītājiem ārpus Facebook (FB) uzņēmuma, lai arī citi uzņēmumiem ir iespēja iespējams mācīties no Facebook pieejas.


FB vispārējā pieeja attālinātam darbam:

 • FB tic, ka turpmāko 5 – 10 gadu laikā vismaz 50% no viņu darbiniekiem strādās attālinātā režīmā (vai nu 100% attālinātā vai kādā no hibrīda modeļiem). FB to nav sev uzstādījuši kā mērķi, bet paredz ka šāda pāreja notiks dabīgi, lai ņemtu vērā arī darbinieku vēlmes.

 • FB tic, ka attālināta darba ieviešana ļaus uzņēmumam paplašināt piekļuvi jauniem talantiem, kuri savādāk neizvēlētos darbu FB, jo šobrīd tas visbiežāk ir saistīts ar pārcelšanos uz dzīvi lielajās pilsētās.

 • Attālinātā darba iespēja palīdzēs noturēt tos talantus, kuri iespējams savādāk apsvērtu aiziešanu no uzņēmuma, jo dod priekšroku dzīvot mazākās pilsētās vai lauku rajonos.

 • Attālināta darba iespēja ļaus FB uzlabot darbinieku dažādību, piesaistot cilvēkus no citām vidēm kā lielpilsētas, uzņēmums iegūs arī plašāku uzskatu dažādību.

 • Nodrošinot iespēju cilvēkiem strādāt attālināti, palielinās pozitīvā ietekme arī uz vidi, t.sk. samazinot piesārņojumu, kas rodas darbiniekiem katru dienu braucot uz un no birojiem.

Facebook ir veicis savu 45 000 darbinieku aptauju, lai noskaidrotu kā darbinieki vērtē savu šī brīža pieredzi, kad lielākā daļa ir spiesti strādāt attālināti, un kādas ir darbinieku vēlmes par nākotnes darba organizācijas modeļiem.


Kā FB darbinieki vērtē savu šī brīža pieredzi, strādājot attālināti:

 • 50% darbinieki uzskata, ka turpina strādāt tikpat produktīvi un iespējams pat produktīvāk.

 • Vairums atzīst, ka cieš savstarpējā saskaņa un vienotības sajūta (alignment).

 • Cilvēkus satrauc, vai ilgtermiņā necietīs attiecības, kas tika savulaik ar kolēģiem izveidotas, ja visas komandas attālinātais darbs turpināsies ilgstoši.

 • Darbinieki, kuriem ir ģimenes un bērni, atzīst ka strādājot attālināti ir grūtāk saglabāt darba un privātās dzīves līdzsvaru.

 • Apgrūtināts jaunu darbinieku adaptācijas (on-boarding) process. Kādu iespaidu būs atstājusi attālinātās on-boarding, varēs novērtēt tikai pēc pāris mēnešiem.

Vai FB darbinieki vēlas saglabāt attālināto darbu arī turpmāk?

 • 20% no visiem ir ļoti ieinteresēti strādāt attālināti arī turpmāk

 • 20% no visiem ir samērā ieinteresēti strādāt attālināti arī turpmāk

 • 50% no visiem aptaujātajiem vēlas atgriezties pie darba birojā cik ātri cik iespējams

 • 60% no visiem aptaujātajiem vēlas elastīgu modeli, kur pusi no darba laika varētu strādāt no mājām, pusi no biroja (respondentiem bija iespēja izvēlēties vairāk kā vienu atbildi)

Kuras darbinieku grupas ir vairāk ieinteresētas attālinātajā darbā?

 • Pieredzējuši darbinieki 2x biežāk izsaka vēlmi turpināt strādāt attālināti kā darbinieki ar nelielu pieredzi.

 • Interesei arī turpmāk strādāt attālināti, nav atšķirības starp dzimumiem

75% no tiem, kas vēlētos strādāt attālināti, visdrīzāk mainītu arī savu dzīves vietu no lielajām pilsētām uz mazākām ar kvalitatīvāku dzīves plūsmu, vai pat uz citu valsti:

 • 45% no tiem kas vēlas strādāt attālināti, noteikti mainītu savu dzīves vietu, ja tiešām būtu iespēja strādāt attālināti

 • 30% no tiem, kas vēlas strādāt attālināti, iespējams apsvērtu dzīves vietas nomaiņu

 • 38% no tiem, kas vēlētos turpināt dzīvot ASV, visdrīzāk pārvāktos dzīvot uz citu lielu pilsētu - pārējie pārvāktos uz dzīvi uz mazākām pilsētām ar citu dzīves kvalitāti.

Vai vadītāji gribētu vadīt attālinātas komandas?

 • 30% noteikti gribētu vadīt attālinātas komandas

 • 30% visdrīzāk būtu gatavi

 • 10% nevēlētos vadīt attālinātas komandas

Trūkstošie jauninājumi:

 • Radošums – visi saziņas rīki, kas šobrīd tiek izmantoti attālinātā darba ietvaros ir orientēti uz informācijas nodošanu un saņemšanu, bet nekādā veidā neveicina radošu ideju ģenerēšanu un prāta vētras. (FB jau ir sākuši darbu pie tā lai izstrādātu jaunus radošumu veicinošus rīkus sava Creativity Hackathon ietvaros)

 • Iepriekš komandas, kas strādāja birojos, reizēm rīkoja saucamos “Off-site”, kad visa komanda izbrauca ārpus biroja, lai neformālos apstākļos izveiktu komandas veidošanas pasākumu, vai kādu sapulci. Šobrīd izskatās, ka situācija varētu mainīties un tās komandas, kur darbs paliks attālināts arī turpmāk, varētu reizēm rīkot “On-site”, tātad ka visa komanda sabrauktu klātienē.

Pilnībā attālināts darbs vai hibrīds (50% no mājām un 50% birojā)?

 • Pilnībā attālinātu darbu uzņēmumam nodrošināt ir vienkāršāk, kā nodrošināt gan pilnvērtīgu darba vietu birojā, gan mājās.

Bažas, kuras darbinieki min, ja attālinātais darbs kļūs par normu:

 • Kā tas ietekmēs karjeras iespējas? Vai cilvēkiem kuri strādās attālināti būs tādas pašas karjeras iespējas kā tiem kas strādā birojā? Gados jaunākiem darbiniekiem par šo bija mazākas bažas.

Attālinātais darbs - izmaksu samazinājums vai papildus investīcijas?

 • FB apstiprina, ka neraugās uz attālinātā darba modeli kā uz iespēju ietaupīt, iespējams, ka sākuma posmā tas pat radīs papildus izmaksas:

 • Attālināto darba vietu aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu kvalitatīvai saziņai

 • Iespējami lielāki ceļošanas izdevumi, ja attālināti tiks strādāts no tālām vietām

 • FB pieļauj, ka nākotnē varētu būt ekonomija uz biroja telpām, jo būs jānodrošina nelielāks vienlaicīgi klātienē pieejamo darba vietu skaits.

 • Uzņēmumam būs jāpārskata arī papildus labumu pakete, jo piemēram, ēdiens uz vietas birojā, ko FB šobrīd piedāvā, attālinātā darba veicējiem nebūs pieejams. Būs jārada alternatīvas papildus labumu paketes attālināta darba veicējiem.

 • FB pieļauj, ka attālināta darba ieviešana, var radīt nepieciešamību pēc jauniem amatiem, kas atbalsta un koordinē attālināti nodarbinātos, kas nozīmē, ka kopējais darbinieku skaits var pieaugt.

Kā attālinātais darbs ietekmēs esošās uzņēmuma politikas un ar cilvēkiem saistītos procesus?


Darbā pieņemšana:

 • Uzņēmums apsver attālināti intervēt / pieņemt darbā tikai pieredzējušus speciālistus / inženierus. Nesen studijas beigušie aizvien vēl tiks pieņemti darbā un apmācīti klātienē, lai nesarežģītu esošo situāciju, mēģinot izstrādāt arī sarežģītas attālināto mācību platformas.

 • Paplašinās darbinieku piesaisti plašākā ģeogrāfiskā teritorijā – līdzšinējās darbinieku meklēšanas tikai no lielajām pilsētām, kur atrodas FB biroji vietā, uzsāks darbinieku piesaisti arī teritorijās. kas ir 1 – 4 stundu brauciena attālumā.

 • Veidos 3 jaunus HUB lokācijas ASV, kas nebūs kā standarta ofiss, bet atradīsies pilsētās, kur ir vislielākā inženieru koncentrācija un koordinēs attālināto speciālistu darbu.

 • Pagaidām atlase netiks veikta vēl attālākās vietās, bet tas ir tikai laika jautājums, jo pieprasījums pēc pieredzējušiem IT inženieriem ir liels.

Apmaksas sistēmas:

 • FB vienmēr maksā atbilstoši tirgus līmenim un pat virs tā. Tas nemainīsies.

 • Cilvēkiem, kas izvēlēsies strādāt attālināti, atalgojums var tikt pārskatīts atkarībā no dzīvošanas izmaksu indeksa attiecīgajā lokācijā (Cost of Living index), kā arī darbinieka jaunajā dzīves un darba lokācijā var būt citas nodokļu prasības.

Attālinātā darba pieejamības nosacījumi esošajiem darbiniekiem.

 • Tā kā FB pamat-misija ir kalpot sabiedrībai un nodrošināt saziņu ar sev tuvajiem, tad rūpīgi tiks izvērtēts katrs amats, lai saprastu vai šī amata veicēji var strādāt attilināti, neskādējot uzņēmuma pamatmērķa realizācijai.

 • FB aicina savus darbiniekus atcerēties, ka attālinātais darbs nav tikai par Jūsu personisko ērtību – ir jāizvērtē kā katra konkrētā amata veikšana attālināti ietekmēs pārējo kolēģu ikdienas darbu.

 • Šobrīd ir noteiktas 4 prasības, lai darbinieks varētu strādāt attālināti pastāvīgi arī turpmāk pēc Covid situācijas normalizēšanās:

 1. Attālinātais darbs būs pieejams tikai pieredzējušiem speciālistiem (FB grādācijā 5.līmenis un pieredzējušāki)

 2. Labi individuālā darba rezultāti. Darbiniekiem, kuru sniegums nav bijis stabili labs, attālināta darba iespēja piedāvāta netiks, lai nenostādītu viņus vēl grūtākā situācijā, kur grūtāk būs iespējams saņemt vadītāju un kolēģu atbalstu laba darba rezultāta sasniegšanai.

 3. Konkrētās komandas darba specifika atbalsta attālināta darba iespēju.

 4. Komandas vadītājs apstiprina konkrētā darbinieka attālinātā darba iespējas.

Kuras darbinieku grupas nevarēs strādāt attālināti.

 • Darbinieki, kuru darba specifika ir saistīta ar iekārtām un instalācijām (hardware), kuras atrodas konkrētās lokācijās.

 • Darbinieku grupas, kuru darbs ir saistīts ar emocionāli sarežģītām jomām FB (emocionāli traumatisku postu apstrāde un situāciju risināšana), lai spētu darbiniekiem nodrošināt klātienes psihologu atbalstu.

 • Ja Jūsu darbs ir saistīts ar klātienes atbalsta sniegšanu citiem kolēģiem vai ārējiem partneriem.

 • Personāla nodaļas biznesa partneri (HRBP), kuri atbild par atbalstu jaunajiem darbiniekiem.

Nobeigumā – FB šogad vēl nesteigsies atgriezt visus birojā un izstrādās pārējas noteikumus sākot ar nākošo gadu. Tiks lemts par elastīga vai hibrīda modeļa piedāvāšanu darbiniekiem, kur iespējams. Tiks strādāts pie jautājuma, kā nodrošināt dzīvīgu un darbīgu atmosfēru birojos, ja tie turpmāk būs pustukši.
106 views0 comments

Recent Posts

See All